Δίχτυα - Πεζόβολα

ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΕΤΟΙΜΟ 110/2/8/200

67.50168.00

Δίχτυα - Πεζόβολα

ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΕΤΟΙΜΟ 110/2/8/150

58.50147.00

Δίχτυα - Πεζόβολα

ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΕΤΟΙΜΟ 110/2/7/200

70.00171.00

Δίχτυα - Πεζόβολα

ΑΘΕΡΙΝΟΔΙΧΤΟ ΕΤΟΙΜΟ 110/2/7/150

61.00150.00
0.370.38
2.103.20
0.801.25

Ρόδες / Καθετές / Συρτές

ΣΥΡΤΗ ΕΤΟΙΜΗ ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ

34.90

Ρόδες / Καθετές / Συρτές

ΚΑΘΕΤΗ ΕΤΟΙΜΗ ΒΑΡΚΑΣ ΣΕ ΦΕΛΛΟ 100M

3.004.00